Inte så bräckliga som vissa tror

Inte så bräckliga som vissa tror
Foto: Colourbox

Arbetsmiljöverket sätter arbetsmarknadens könsmönster under lupp och utför inspektioner där arbetsgivare får svara på frågor om arbetsvillkor ur ett genusperspektiv.??

3 april 2013

Kvinnor är mer sjukskrivna, har mer belastningsskador och slås oftare än män ut från arbetslivet i förtid. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att motverka det, och en del i det är myndighetens kunskapsöversikt Underluppen. I den presenterar forskaren Annika Vänje studier som visar att skillnader i fysisk uthållighet mellan män och kvinnor av samma kroppsstorlek har minskat de senaste decennierna. Trots det finns en föreställning om att kvinnors ohälsa har med bräcklighet att göra, vilket har lett till att många kvinnor arbetar med uppgifter skilda från männens, och ofta på deltid.?

— En tidigare undersökning visar också att arbetsgivare har en tendens att individualisera kvinnors hälsoproblem. Kvinnors sjukskrivningar och förslitningsskador förklaras oftare med att de svaga och inte tillräckligt tränade, säger Christina Jonsson, projektledare på Arbets­miljöverket.?

Ändå är den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn känd för känslomässig press, stress och tunga lyft. Arbetsmiljöverket har under många år begärt att viten döms ut för att det är för trångt mellan patientsängarna på sjukhus, en utrymmesbrist som gör det ännu svårare att lyfta rätt och använda hjälpmedel.

Läs mer:?

http://korta.nu/underluppen

Tänk på arbetsmiljön:

  • Analysera brister i arbetsmiljön.
  • Se individens förutsättningar att klara jobbet.
  • Jobba med arbetsmiljön och sök inte lösningen på problemen hos individen.
  • Satsa på friskvård.

…och på jämställdheten:

  • Identifiera vilka arbetsuppgifter kvinnor och män har.
  • Analysera kraven i arbetet bland olika yrkesgrupper.
  • Undersök könsfördelningen där de formella besluten tas.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida