Internationellt. Chefers möjligheter skiljer sig åt

Sjuksköterskor och barnmorskor är viktiga som chefer och ledare inom sjukvården. Det visar en undersökning som bygger på frågeformulär och på intervjuer med chefer från olika professioner inom vården i sex europeiska länder — däribland Sverige. Sjukvårdssystem och yrkesroller skiljer sig åt, liksom antalet sjuksköterskor och barnmorskor på höga chefsposter. Men en sak har de gemensamt: Möjligheten att påverka vården är den viktigaste anledningen till att vilja bli chef. Höjd lön nämndes, men ansågs allmänt inte uppväga det stora ansvaret.

Undersökningen har gjorts av The European hospital and healthcare federation, HOPE, och Institute of innovation and improvement, NHS.

Läs mer: www.institute.nhs.uk/medicalleadership

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida