Tips till coachen

8 januari 2019

En ny bok handlar om att utveckla teamet och sig själv som teamledare. Bland 60 praktiska tips finns: utveckla din personliga mognad, träna på att lösa problem och rekrytera personer som kompletterar varandra. En av dem som delar med sig av sina erfarenheter är Wilhelmina Hoffman, chef på Silvia-hemmet och Svenskt Demenscentrum.

Englén P & Troedsson A. Att leda team — 60 tips som ökar din systemintelligens (Vulkan förlag)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida