Ivo tog hennes oro på allvar

30 april 2018

”Mitt ansvar var orimligt stort” konstaterade en av Vårdförbundets chefsmedlemmar i Vårdfokus nr 3/18. Nanas Fassih var ansvarig för elevhälsans medicinska insatser i Botkyrka och har skrivit en motion till förbundets kongress om skolsköterskornas arbetsbelastning, uteblivna hälsokontroller, bristande chefsmandat och behov av stöd till chefer inom elevhälsan. Oron fick henne också att anmäla kommunen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu har beslutat att granska om bristerna kan leda till allvarlig vårdskada. ?

Ivo:s diarienr 8.1.1-43245/2017-4?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida