Ja till jämställt

I oktober 2014 kommer regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet, JA-delegationen, med förslag om hur arbetslivet kan bli mer jämställt. Den könsuppdelade arbetsmarknaden leder till rekryteringsproblem och om kommuner och landsting ska klara sina uppdrag behöver de rekrytera 420 000 personer under de följande sju åren. ? Källa: http://arbeidslivinorden.org/ ?

3 april 2013
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida