”Jag höll inte tyst?— det kostade mig jobbet”

Efter ett stormigt personalmöte anklagades avdelningschefen på akutmottagningen för att vara illojal och ombads att omedelbart lämna arbetsplatsen.

29 september 2010

Sjuksköterskan Kristina Lundmark har haft olika chefsuppdrag på Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan 1987. I över fem år var hon avdelningschef på akutmottagningen. En dag i slutet av augusti fick hon några timmar på sig att packa ihop sina saker, lämna in passerkort och nycklar och lämna arbets­platsen. Utan att ens hinna prata med sin personal­grupp.?

— Kan det här hända mig så kan det hända vem som helst. Eller får en chef inte säga vad hon tycker? Jag an­klagades för att vara illojal mot hela sjukhuset för att jag ville höja lönen för sjuksköterskorna på akuten, och för att jag bara såg till akutens intressen, säger hon.?

Det här är hennes berättelse om vad som ledde till att hon tvingades lämna sitt arbete:??

”Divisionschefen var inbjuden till ett personalmöte där han skulle informera om ett nytt schemasystem — vilket inte var populärt eftersom vi hade haft ett system som gav bra för­måner — och om sjukhusets planer på att öppna en akutobservationsavdelning med plats för 14 patienter. Med befintlig personal.

Jag hade hört honom berätta om förslagen tidigare, och sa då att jag tyckte de var så dåliga att jag ville att han själv skulle komma till mötet och informera personalen. Hans ton på mötet var nonchalant, och till sist var jag tvungen att kräva ett rakt besked om vad han ville med schemaläggningen. När jag sedan var kritisk till planerna på att öppna den nya avdelningen — utan att anställa fler — tappade han helt koncepterna och skrek till mig. Personalen blev upprörd och skrek tillbaka.?

Att jag inte höll tyst på mötet kostade mig mitt jobb. Men jag kan inte stå inför min personalgrupp och säga att något är möjligt när jag inte anser att det är det. Vi har redan nu 839 patientbesök per personal under ett år — att jämföra med akuten på Huddinge universitetssjukhus som har 500. En akutobservationsavdelning på det innebär att vi får dubbelt så hög belastning som Huddinge.”??

Nu är Kristina Lundmark hemma och avvaktar arbetsgivarens nästa drag. Efter tre veckor har fort­farande ingen chef, eller någon från sjukhusets personalavdelning, hört av sig. Hon har en sjukskötersketjänst i landstinget i botten och kommer inte att bli ställd på bar backe, men efter över 20 år som chef är det inom ledarskap hon har sin kompetens.?

— Det borde finnas någonstans på sjukhuset där de kan ta till vara det jag är duktig på. Och det är inte omvårdnad längre utan det är att leda grupper, ha ett helikopterperspektiv och jobba med organisationsfrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida