”Jag vill hjälpa chefer bli bättre på att påverka”

Hon har stått med utträdesblanketten i handen, men bestämde sig för att vända missnöjet till engagemang. Vårdförbundet har fått en ny handläggare i chefs- och ledarskapsfrågor.

3 augusti 2011

Allra helst skulle hon vilja erbjuda chefer ett slags överlevnads-kit — en handledning i vad det innebär att vara chef. För Merja Nyholm tycker att de flesta chefer på sjuksköterskenivå är fantastiska personer — som behöver hjälp i konsten att påverka makt­havare.

Merja Nyholm beskriver sig som en känslomänniska. Intresset för människor har alltid varit stort och som 15-åring kämpade hon ner sin blodfobi för att kunna hospitera hos en distrikts­sköterska. När hon damp i golvet vid första provtagningen skylldes på dåliga frukostvanor.?

Hon kom över fobin, utbildade sig till sjuksköterska, vidare till specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård och, tio år senare, inom organisation och ledarskap. De senaste elva åren har Merja Nyholm haft olika chefspositioner på intensivvårds­avdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.??

— Som chef var det viktigt att genomföra organisationsförändringar som gav patienten bästa möjliga vård dygnets alla timmar. En käpphäst för mig är också att den viktigaste resursen är medarbetarna. Sjukvården är en kunskapsstyrd organisation och det spelar ingen roll hur mycket apparatur man får in — att förvalta medarbetarnas kompetens är viktigast.?

Det är så chefen är till störst nytta för patienterna, säger Merja Nyholm.??

Hon inledde sin chefskarriär som ansvarig för nattverksamheten på centralintensiven. Arbetet med att utveckla ledarskapet började när en rundfrågning visade att medarbetarna ansåg att cheferna på sjuksköterskenivå var otydliga, osynliga och ostrukturerade. Efter den kritiken tog vårdchefen initiativ till att genomföra en organisationsanalys. Den visade att cheferna inte fanns där de behövdes, och heller inte när de behövdes.?

— Vi gjorde det tydligt vem som skulle göra vad och ersatte nattansvarig med teamledare som blev en länk mellan medarbetare och avdelningschefer. Teamledaren fanns tillgänglig när saker och ting hände, hade ett nära samarbete med medicinskt ansvarig läkare och såg till att personalens kompetens utnyttjades rätt.??

Merja är uppenbart stolt när hon talar om den organisation de skapade på iva. Men till sist tröttnade hon på att inte få resurser att betala skickliga specialistsjuksköterskor för deras kompetens.?

— Det kändes så frustrerande att sitta i lönesamtal och konstatera att ”du har gjort ett fantastiskt jobb” och så inte ha mer resurser än att lönehöjningen räckte till busspengar och inte mycket mer, säger Merja Nyholm.??

När hon slutade på Akademiska sjukhuset kände hon att hon hade gjort sitt.

— Det blev svårt att driva förändring och jag behöver känna glädjen i att förbättra för patienter och för med­arbetare.?

Så när Merja Nyholm såg Vårdförbundets annons om att en handläggare i chefs- och ledarskapfrågar söktes såg hon det nästan som ett tecken från ovan.

Hon har varit medlem i förbundet sedan hon blev färdig sjuksköterska 1988, men som chef har hon stått med utträdesblanketten i handen.?

— Jag beslutade mig för att engagera mig i stället. Göra något konstruktivt av mitt missnöje. ??

Som chef och medlem i Vårdförbundet saknade hon stöd i sin chefsroll. Hon blev uppringd av en fackligt förtroendevald i ett medlemsärende en gång och blev glad över att få möjlighet att berätta sin sida av saken. Men ingen ville lyssna på det.?

— En chef sitter på dubbla stolar och är både arbetsgivarrepresentant och medlem. Det är en balansgång som kan vara svår att hantera, både som medlem och för Vårdförbundet.??

När vi träffas har Merja Nyholm varit handläggare i fem dagar så det är inte helt lätt att formulera vad som kommer att bli den första utmaningen, men hon tror att det blir att bygga broar.?

— Jag vill satsa på att bygga lokala, regionala och nationella nätverk så att cheferna därute känner att de kan få stöd i sin chefsroll. Det behövs. Som jag ser det är det en profession att vara chef, och Vårdförbundets chefsmedlemmar behöver hjälp att befästa sin position och lära sig att påverka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida