Jämför arbetsmiljö

Jämför arbetsmiljö
Ta hand om blommor eller människor borde värderas lika. Foto: Mostphotos

Att ta hand om män-niskor ska vara lika mycket värt som att ta hand om parker, tycker Arbetsmiljöverket.

??Arbetsmiljön inom 59 kommuners hemtjänst och tekniska förvaltningar har jämförts av Arbetsmiljöverket. Det är en del av ett regeringsuppdrag för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av dålig arbetsmiljö. ??

I rapporten konstateras att samhällets genusmönster påverkar. Chefer inom den kvinnodominerade hemtjänsten har en tyngre börda och mindre resurser. Bara på en fråga svarade cheferna samstämmigt: 90 procent anser att stämningen på arbetsplatsen är god.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida