Konflikter gör oss sjuka

Rollkonflikter, höga känslomäs-siga krav och brist på stöd från chefen ligger bakom mer än 15 procent av långtidsfrånvaron, enligt en studie från Statens arbets-miljöinstitut i Norge. Studien har publicerats i tidskriften Journal of occupational and enviromental medicine. ? Läs mer: http://korta.nu/riskfaktor

3 december 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida