Konflikter kan förebyggas genom ett ärligt ledarskap

Konflikter kan förebyggas genom ett ärligt ledarskap
Viktigast för att lyckas i sitt ledarskap är att man är "en bra människa" och att man vill ha makt, säger Ingela Thylefors. Foto: Maria Ejd

Bästa sättet för en chef att förebygga konflikter är att vara ärlig och att ge tydliga ramar för vad som gäller på arbetsplatsen. Men lika viktigt är att inom de ramarna ge medarbetarna manöverutrymme. Det säger psykologen och forskaren Ingela Thylefors.

30 september 2011

Chefer är konflikträdda, sägs det ofta. ”Inte så konstigt – vem är inte det”, kommenterar Ingela Thylefors, forskare på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Hon har bjudits in av Vårdförbundets avdelning i Uppsala för att tala ledarskap inför chefsmedlemmar. Och hennes råd när det gäller konflikthantering har hon lånat från Pippi Långstrump: ”Den som är stark måste vara snäll”.

– Det gäller att balansera rätt mellan styrka och snällhet. Var stark genom att våga stå för dina beslut, men visa också välvilja genom att låta medarbetarna få dryfta sina synpunkter, säger Ingela Thylefors.

Tydliga och vida ramar

För att så långt som möjligt förebygga konflikter bör en chef ge tydliga och relativt vida ramar för vad som gäller på arbetsplatsen.

– Ge en tydlig ram som inte är förhandlingsbar och ge samtidigt manöverutrymme innanför den ramen. Då vet medarbetarna vad som gäller, samtidigt som de känner att de har möjlighet att påverka.

Sedan finns det förstås exempel när en chef måste gå utanför ramarna och tillåta sådant som egentligen inte bör tillåtas. Ingela Thylefors tog exemplet med svårrekryterad personal.

– Om du måste ge förmåner – gör det öppet. Gör inte några hemliga överenskommelser om att låta någon forska på arbetstid eller arbeta hemifrån två dagar i veckan. Berätta för arbetsgruppen vad du gör, och att du gör det för att det är en nödsituation.

Manipulera aldrig!

När Ingela Thylefors talar ledarskap handlar det mycket om ärlighet. Som konsult har hon träffat chefer som har berättat om hur de med manipulativa metoder försöker att få medarbetarna med på förändringsförslag. De skyller på att beslutet kommer uppifrån, nerifrån, från en yttre fiende, eller på att det är en försöksverksamhet.

Andra metoder är smicker, att läcka idéer, spela på sin skörhet eller att fria till den goda stämningen. Ingela Thylefors avvisar bestämt manipulation som ett sätt att leda. Vilket inte är detsamma som att en chef inte kan vara strategisk.

– Om du vet att ett förslag kan vara svårt att få igenom – ta hjälp från någon som du vet att medarbetarna har förtroende för och låt henne eller honom vara med och föra fram det, råder hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida