Kongressen: Utmana hierarkierna i vården

Utmana hierarkierna och ge mer makt till patienterna. Det är ett av budskapen i Vårdförbundets nya ledarskapsidé som idag antogs av kongressen.

Vården behöver förändras så mycket att det talas om ett paradigmskifte i förslaget om ledarskap. Bland annat måste fokus flyttas från organisation till individ, från sjukdom till hälsa och slutenhet bytas mot öppenhet. Förbundsstyrelseledamoten Janet Parmvi talade om en ny tids ledarskap.

Däremot lyser konkreta exempel på hur det ska gå till med sin frånvaro i det dokument som antogs i dag. Men det handlar bland annat om att främja arbete i team där även patient och anhöriga är med, ha högt i tak och våga erkänna fel och misstag.

Det handlar också om att leda auktoriteter, både patienten som är en auktoritet utifrån kunskapen om sig själv och andra professioner som är auktoriteter inom sina kunskapsområden. 

Många åsikter om förslaget

Nära 100 synpunkter om ändringar på förslaget hade kommit in, varav några diskuterades mer än andra. Bland annat tyckte kongressombudet Annelie Ekengren Eliasson från Halland att förslaget saknade anknytning till forskning och därför borde skickas tillbaka till styrelsen. Men kongressen sade nej till det förslaget. 

Ombudet från Stockholm, Marika Olsson, hade svårt att ta till sig dokumentets innebörd.
– Är det vi som beskrivs eller är det politiker? Jag tror att det blir svårt att använda det här materialet, sade hon. 

Förslaget kan byggas vidare 

Andra menade att förslaget är värdefullt. Kongressombudet Marianne Hiller från Örebro ansåg att dokumentet var ett bra material som man kunde bygga vidare på.

– Det här är ett kraftfullt dokument som vågar utmana. Det kan bidra till att våra chefsmedlemmar känner mer stolthet över sitt ledaruppdrag. 

Vårdförbundets kongressledamöter antog till slut förslaget efter ett antal korrigeringar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida