Krisen föder kreativitet

Krisen föder kreativitet
Susanne Wallberg ser att krisen har skapat kreativt nytänkande. Foto: Lars Nyman

På Karolinska måste personalen rycka in där bemanningskrisen är som värst. Chefssjuksköterskans uppgift är att få dem att se fördelarna.

En av utmaningarna för chefssjuk­sköterskan Susanne Wallberg är att hjälpa medarbetarna att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det inte helt enkelt, och inte alltid populärt. En kontaktsjuksköterska på Radiumhemmets mottagning som vill ringa sin patient kan få veta att den uppgiften görs av någon annan.??

Karolinska universitetssjukhuset har ett gigantiskt sparbeting och onkologiska kliniken ska spara 40 miljoner under året. Hyrsjuksköterskorna är redan borta, erfarna sjuksköterskor har sagt upp sig, liksom ett par första linjens chefer. Personalen som är kvar måste täcka upp för varandra. Det rekryteras till vakanser, men bemanningen kommer inte att öka under överskådlig framtid. Och patienterna blir inte färre. ?

— En av de första frågorna jag ställde mig när jag fick veta hur vi skulle spara var om jag skulle kunna stå för det här. Jag kom fram till att jag ville anta utmaningen, säger Susanne Wallberg.?

Det är en jobbig tid — för patienter, för medarbetare och för chefer. Men många av de processer de har startat skulle ha blivit nödvändiga ändå. Cancervården i Stockholm står inför en stor omorganisation. Inom några år öppnar Sankt Görans sjukhus ett bröstcancercentrum och när nya Karolinska invigs måste kliniker samarbeta mer.?

Nu träffas verksamhetschef, sektionschefer och första linjens chefer på onkologiska kliniken två gånger i veckan för att se över bemanningen på Karolinska i Solna och Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. 24 chefer diskuterar över länk var behoven är störst och hur personal kan flyttas om.??

Allt är inte av ondo. Att tvingas tänka nytt föder kreativitet. De måste hela tiden utvärdera att rätt saker görs i rätt tid och de slipar på övergången mellan olika kliniker. Tack vare täta samtal mellan cheferna uppmärksammas också när avdelningarna har olika arbetssätt. Det har till exempel lett till att infarter nu märks likadant.

?Omflyttningen av personal skapar otrygghet och även om Susanne Wallberg förstår viljan att vara kvar i sin arbetsgrupp, ser hon behovet av att tänka nytt.

?— I det ingår att bredda definitionen av vilka som är ens kolleger. För mig är det en viktig uppgift att se till att sjuksköterskorna får den utbildning och den kompetensutveckling de vill ha och behöver för att arbeta på flera enheter. Framtiden kräver det.

Susanne Wallberg

  • Är chefssjuksköterska och första linjens chef sedan tre år tillbaka.
  • Arbetade innan dess som kontaktsjuksköterska på Radiumhemmet i tio år.
  • Har ansvar för 32 medarbetare på accessenheten och medicinsk behandlingsavdelning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida