Kvalitetsmässan. Presenterade tips för chefer som vill leda på fast värdegrund

Kvalitetsmässan. Presenterade tips för chefer som vill leda på fast värdegrund

På den pågående Kvalitetsmässan i Göteborg berättade Inger Gustafsson, enhetschef, och Birgitta Andersson, värdegrundsexpert, vad det innebär att leda på en fast värdegrund. I publiken satt chefer inom vården.

16 november 2011

Inger Gustafsson och Birgitta Andersson arbetar inom Norrbottens läns landsting där man sedan flera år har ett pågående värdegrundsarbete.

De kom inte med någon magisk formel eller färdig lösning. Men en verktygslåda kunde de i alla fall presentera.

Etisk dimension

En fast värdegrund innebär att ha en etisk dimension med i alla sina handlingar. Det är en ständigt pågående, både inre och yttre, process där man ställer sig frågan om man handlade rätt, och om inte: Varför då? och Vad kunde man ha gjort annorlunda?

Verktygslådan som Inger Gustafsson och Birgitta Andersson använder sig av består av en yttre ram för arbetet i form av lagar som hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, och av en inre ram som handlar om en egen människosyn och egna värderingar.

Ett av verktygen är avvikelserapporteringen.

– Landstinget hade i år 188 ärenden som handlade om brister i bemötande. Alla lär oss något om hur vi utför vårt arbete. Ta mannen vars barn ringde och sa att pappan inte mådde bra. Sjuksköterskan lyckades inte förmå honom att göra en sjukresa och nästa dag var han död i diabeteskoma. Barnets berättelse lär oss något om vikten av att veta när man ska vara påstridig, sa Birgitta Andersson.

Enkäter viktigt verktyg

Verktyget systematiskt förbättringsarbete handlar om att sätta fokus på vad man ska jobba med och hur. Landstinget i Norrbotten använder förutom avvikelserapporter och kvalitetsregister också patientenkäter, medarbetarenkäter och medarbetarsamtal för att få veta att de arbetar med rätt saker och på rätt sätt.

– Patientenkäterna har gett oss viktig kunskap om vad patienter efterfrågar. De vill vara delaktiga, ha information och bli bra bemötta. Medarbetarna har berättat om hög arbetsbelastning, otydliga rutiner och otydliga mål. Efter den kunskapen har vi jobbat med multidisciplinära team, med att förebygga läkemedelsfel och med dokumentationsträffar, sa Inger Gustafsson.

För att få med sig medarbetare i förändring måste chefer skapa arenor för reflektion. Det är också chefens uppgift att förmedla att förändring går att genomföra, och att bjuda in till medinflytande i processen.

– Att låta även kritiska röster komma till tals sätter i gång kreativa processer. För att medarbetare ska vilja vara med i förändring måste de känna sig delaktiga och stolta över vad de gör, sa Inger Gustafsson.

Handledning

Etikcaféer, etikombud och handledning ingår också i verktygslådan.

– Handledning i omvårdnad är verkligen ett verktyg för chefer som vill leda på en fast värdegrund. I handledning, enskilt eller i grupp, kan medarbetare bearbeta situationer de har varit med om och på så sätt växa själva. Att växa i etisk medvetenhet är en utmaning för varje medarbetare, sa Birgitta Andersson.

Värdegrundsexperterna avslutade med en uppmaning till cheferna publiken:

– Det är du som chef som har ansvar för att värdegrunden är känd och hålls levande. Så se till att skapa tid för reflektion, annars blir det en död produkt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida