Kvinnor lika bossiga som män

30 maj 2008

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor visar sig framför allt genom att ju högre upp i hierarkin man kommer desto färre kvinnor. Utredaren Charlotta Krafft på Saco konstaterar i rapporten Mer lika än olika att vi i Sverige dras med en »befattningsdiskrimnering«. I rapporten intervjuas kvinnliga och manliga akademiker. Gemensamt för chefer av båda könen är viljan att leda andra. En skillnad är dock att kvinnorna tycker det är viktigare än männen att chefen driver sin egen uppfattning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida