Lättare mobba chefen på nätet

Cybermobbning är ett relativt nytt fenomen i arbetslivet. Ny forskning visar att män och chefer är mer utsatta än andra.??

7 oktober 2015

Att chefer är så pass utsatta för mobbning via nätet förvånade forskaren Rebecka Forssell, doktorand vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning på Malmö högskola.?

— Studier av arbetsplatsmobbning, det vi kallar face to face-mobbning, visar ofta att kvinnor är mer utsatta än män och relativt ofta uppger de sig vara mobba-de av chefer. Chefers egen utsatthet är inte lika undersökt. Att de är mer utsatta för cybermobbning var överraskande, säger hon.??

Cybermobbning kan se ut på olika sätt. En metod är att exkludera, precis som i verkliga livet. Det kan handla om att bli borttagen från mejllistor, upprepat inte få mejl besvarade eller bli borttagen från olika grupper på sociala medier.?

Mobbningen kan också vara mer aggressiv och direkt. Intervjupersoner har till exempel berättat om grupper på sociala medier som startats för att få bort chefer.?

Det är få i den här studien som svarar ja på en direkt fråga om de anser sig vara nätmobbade, omkring en procent. Men när forskarna i stället presenterar förslag på negativa beteenden på nätet är det betydligt fler, 9,7 procent, som kan kategoriseras som mobbade.?

— Det är stigmatiserande att se sig som ett mobbningsoffer, därför är det få som svarar ja på en sådan direkt fråga, säger Rebecka Forssell.

Fakta

Forskningen bygger på en enkätstudie besvarad av drygt 3 000 personer med olika yrken. Åtta personer — politiker, lärare, chefer och tjänstemän i offentlig sektor — har också djupintervjuats.

Läs mer: http://korta.nu/cybermobb 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida