Många oklarheter om nya lagen

Det har inte varit lätt för chefer och ledare i vården att förbereda sig och sina medarbetare för den nya patientsäkerhetslag som började gälla den 1 januari.

Årsskiftet närmade sig med stormsteg men hur arbetet med den nya patientsäkerhetslagen ska gå till var höljt i dunkel.?

— Jag har efterlyst information från min organisation, letat på hemsidor och intranät, väntat på riktlinjer från våra chefsläkare, men hittills förgäves, berättade en frustrerad Eva Biderstrand i december. ?

Hon är ansvarig för patientsäkerhetsfrågor på Beroendecentrum i Stockholms län med 700 anställda på 81 arbetsplatser.?

Vårdförbundets förtroendevalda runt om i landet vittnade om svårigheter att hitta information om hur den nya lagen ska översättas och hanteras i vårdvardagen. Först i mitten av december kom SKL, Sveriges kommuner och landsting, med sin första information om lagen — bara adresserad till högre chefer.??

För Eva Biderstrands del försvann dock en del av frågetecknen under en heldag kring lagen som Vårdförbundets Stockholmsavdelning ordnade för länets chefer och patientsäkerhetsansvariga i slutet av november. ?

— Patientinformationen hör till det som vi måste göra om nu. Vi har alltid informerat om patientnämnden för dem som vill klaga, men när den nya lagen införs vid årsskiftet ska patienterna bli involverade i sin vård på ett helt annat sätt än tidigare, berättar Eva Biderstrand. ?

Inför årsskiftet pågick arbetet för fullt med att ta fram ett material till medarbetarna. Eva Biderstrand säger att det nu blir viktigt att personalen redan i sitt första möte med patienterna reder ut en del saker, som hur de kan kontakta anhöriga när det behövs.?

— Hos oss är det vanligt att patienterna inte har eller vill ha någon kontakt med sina anhöriga. Samtidigt är det inte ovanligt med dödsfall hos oss. Då måste vi ha rett ut i förväg vem som ska kontaktas, förklarar hon. ?

Fortfarande återstår många frågetecken om den nya lagens tillämpning. Det står till exempel mycket om vårdgivarens ansvar i patientsäkerhetslagen, men inte vilken vårdgivarnivå som avses i de olika fallen. ??

På en presskonferens i mitten av december konstaterade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm att tydligare riktlinjer ännu inte var klara varken för hur vårdgivarna ska mäta sin säkerhetskultur eller för hur patientsäkerhetsberättelsen ska skrivas. Men Eva Biderstrand ser fram emot att få arbeta med den nya lagen. ?

— Det ska bli jättespännande. Speciellt att anhöriga blir mer delaktiga och får säga sin mening. När de är med från början medverkar de mycket mer i vården. Fast egentligen är det skrämmande att det inte har varit en självklarhet redan nu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida