Många saknar stöd för hälsofrämjande arbete

Många saknar stöd för hälsofrämjande arbete

Chefer vet ganska väl vad hälsofrämjande ledarskap innebär, men inom skola, vård och omsorg saknas ofta förutsättningarna. 

3 januari 2012

Hälsofrämjande ledarskap innebär att chefen lyckas skapa en hälsosam kultur på arbetsplatsen, och cheferna har en god uppfattning om vad begreppet innebär. Det visar en ny doktorsavhandling som Andrea Eriksson, forskare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, har gjort.?

Men det räcker inte med deras kunskap och färdighet. För att kunna arbeta hälsofrämjande krävs resurser och stöd i organisationen. ?

— Mellancheferna inom kommunal vård och omsorg är klämda av krav från olika håll. Stöd från ledningen har visat sig vara avgörande för att de ska kunna arbeta hälsofrämjande. Flera uttryckte att de saknar det, säger Andrea Eriksson.??

Hon har inte haft något uttalat genusperspektiv i sin forskning, men noterar att vård, skola och omsorg är kommunala sektorer som saknar resurser, och att det oftast är kvinnor som är chefer inom just de sektorerna.?

— Jag ser att deras förutsättningar är relaterade till vilken sektor de arbetar inom. Arbete inom vård, skola och omsorg är pressande, och dessutom är förutsättningar att arbeta med arbetsmiljöfrågor sämre. Det är en viktig aspekt ur ett jämställdhetsperspektiv.? ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida