Med gemensam värdegrund vet alla vad som förväntas på arbetsplatsen

Med gemensam värdegrund vet alla vad som förväntas på arbetsplatsen
Ordföranden i IBL, Eva Grodzinsky, berättade om värdegrundsarbetet på hennes arbetsplats på NML-kongressen i Köpenhamn. Foto: Landstinget Östergötland

När IBL:s ordförande, Eva Grodzinsky, talade om ledarskap på den pågående nordiska kongressen för biomedicinska analytiker i Köpenhamn handlade det om vikten av en gemensam värdegrund på arbetsplatsen. Själv införde hon det när hon som nytillträdd chef såg vad medarbetarna förväntade sig av henne.

När Eva Grodzinsky tillträdde som verksamhetschef på en FoU-enhet 2003 började hon med att fråga medarbetarna om vilka förväntningar de hade på henne. Listan blev väldigt lång och när hon bad dem att prioritera blev den inte mycket kortare. Insikten om att hon förväntades vara en supermänniska fick henne att ta initiativ till ett värdegrundsprojekt.

Eva Grodzinsky, som också är ordförande för Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, har pratat om ledarskap på den den nordiska kongressen för biomedicinska analytiker, NML, som just nu pågår i Köpenhamn. Under ett seminarium med titeln Boss, leader, colleague – the importance of commen set values, berättade hon om värdegrundsprojektet.

– Det var en process som tog tid och som måste ta tid eftersom det gällde att komma överens om ords innebörd, och om vilka skyldigheter, rättigheter, möjligheter och ansvar som skulle gälla på arbetsplatsen, säger Eva Grodzinsky.

Skrevs ned på ett A4 ark

Efter omkring ett år hade de kommit fram till hur de skulle förhålla sig till varandra och vad de förväntade sig av varandra. Den gemensamma värdegrunden skrevs ner, men begränsades till ett A4 dokument.

– En sak som bland annat kom upp var önskemålet att arbeta hemifrån. Många ville göra det, men vi kom fram till att det är viktigt att i mesta möjliga mån finnas på arbetsplatsen för att kunna utbyta kunskaper och åsikter. Det är mycket som måste processas fram, säger Eva Grodzinsky.

Andra tips som hon delade med sig av på konferensen var att ha en obligatorisk kafferast varje dag.

– Det är ett bra tillfälle att möta alla medarbetare och höra hur det är. På kafferasten pratar man formellt och informellt och många jobbfrågor kan lösas under den.

Alla kommer till tals

Hon har också infört morgonmöte en gång i veckan.

– Det är korta informationstillfällen med ett rullande schema där alla delar på ansvaret att leda mötet. Det viktiga är att alla kommer till tals. Och de gör de verkligen – det ansvaret finns med i vår gemensamma värdegrund och är inte förhandlingsbart, säger Eva Grodzinsky.

Dokumentet med värdegrunden används under medarbetarsamtal, vid introduktion av nyanställda och när olika diskussioner kommer upp. Gemensamma värderingar som alla har att förhålla sig till – vare sig man är chef eller medarbetare. ”Lever vi upp till det här”, är en fråga de ställer sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida