Medarbetarna på Varbergs sjukhus saknar förtroende för ledningen

Medarbetarna på Varbergs sjukhus saknar förtroende för ledningen

Medarbetarna på Varbergs sjukhus saknar förtroende för ledningen. Arkivbild: Wolfgangus Mozart

Medarbetarna mår dåligt och saknar helt förtroende för sin ledning. Situationen på Varbergs sjukhus framstår som kaotisk i en ny undersökning bland personalen.

24 november 2011

Rapporterna om problemen på Varbergs sjukhus har varit många under året. Nu skriver Hallands nyheter om en medarbetarunderesökning som ger bilden av en toppstyrd verksamhet där personalen inte vågar framföra kritik.

Vårdfokus har tidigare skrivit om konflikterna mellan olika personalgrupper, om chefer som har tvingats sluta och om hot mot patientsäkerheten. Bland annat har Socialstyrelsen riktat kritik mot sjukhuset i Varberg för att en patient utsattes för fara när han först blev sövd och sedan fick väckas igen därför att den opererande läkaren valde att gå på ett möte.

Problemen är stora

Hallands nyheter har fått ta del av en del av en medarbetarundersökning som har genomförts av ett konsultföretag. Den bygger både på skrifliga enkäter och på intervjuer med sjukhusledningen, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Svaren visar att problemen på sjukhuset är stora.

Analysen ger en bild av ett toppstyrt sjukhus där mellanchefer är osynliga och där personalen helt saknar förtroende för ledningen och inte vågar framföra kritik av rädsla för att förlora sina jobb.

Utför varandras uppgifter

Dessutom lämnas ST-läkare i sticket och operationssalar står tomma samtidigt som patienter väntar på operationstid. Det har också utvecklats en kultur där läkarna styr sina egna scheman och ibland inte är på akutmottagningen fast de borde. Sjuksköterskor får ta över läkaruppgifter och undersköterskor utför sjuksköterskeuppgifter.

– Arbetsmiljöinsatser är på gång. Företagshälsovården är inkopplad, grupper arbetar och handlingsplaner har tagits fram. Så det görs mycket. Men det tar tid att bygga upp ett förlorat förtroende för ledningen, säger Gunnel Persson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Halland till Vårdfokus.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida