Mer ansvar gjorde jobbet roligare

Mer ansvar gjorde jobbet roligare
Efter två års påtryckningar lyckades Sandra Stenroth få igenom fasta tjänster och ett visst lönetillägg. Men allt har ändrats med befintliga resurser.

Alla vinner. Enhetschefen på kirurgkliniken har ökat arbetsglädjen och fått väntelistor att försvinna. Sjuksköterskorna har fått mer ansvar. Läkarna avlastas — och själva får de ett roligare arbete.

I början var det några som grumsade över förändringarna, men vinsterna med att låta sjuksköterskor ta mer ansvar har tystat kritiken.

När Sandra Stenroth började som enhetschef på kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna för snart sex år sedan insåg hon ganska snart att något måste göras åt kö­listorna. Patienterna fick vänta för länge på nybesök, medan canceruppföljningar och återbesök var kraftigt försenade. När extrainsatserna som sattes in inte räckte tog hon upp problemen med den nya verksamhetschefen.

Då började de se över vad som kan läggas över på andra för att avlasta. På bröstcentrum infördes en ”one stop clinic” där sjuksköterskor tar anamnes, undersöker och remitterar till mammografi, ultraljud och punktion. Allt, inklusive besked, får patienten under samma dag. På endoskopi­mottagningen följer en sjuksköterska upp kolitpatienter, ordinerar prover och tar kontakt med patienterna per telefon.

På kirurgmottagningen sköter sjuksköterskor uppföljningar av patienter med koloncancer, rektalcancer och maligna melanom, skriver remisser till blodprov och röntgen och utför rektoskopier. Att sjukskö­terskor har ansvar för uppföljnings­besök för kärlopererade patienter fyra veckor efter operation innebär att antalet besök har kunnat minskas.

Kirurgkliniken har brutit mot traditionerna och ruskat om bland hierarkierna. Undersköterskorna assisterar läkarna medan sjuksköterskorna skriver remisser och utför undersökningar och lättare ingrepp. Nytänkandet har inte bara fått bort väntelistorna, det har skapat en bättre arbetsgemenskap också.

— Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har mer med varandra att göra och med det utökade ansvaret har den ömsesidiga respekten ökat. Det utökade teamarbetet får alla att växa, säger Sandra Stenroth, i dag också biträdande verksamhetschef.

En förutsättning för framgången är att hitta rätt sjuksköterska till rätt uppgift. Som enhetschef gäller det att kunna bedöma vem som är noggrann, tillräckligt intresserad och har rätt handlag. Sjuksköterskorna måste utföra uppgifterna väldigt bra, ”annars är det kört”, säger Sandra Stenroth.

Utvecklingen fortsätter

Nästa steg blir att låta sjuksköterskor utföra biopsier och enklare operationer av små hudförändringar och fettknölar. Dessutom ska kontaktsjuksköterskor införas.

En telefonuppföljning visar att patienterna är nöjda med nyordningen, och särskilt nöjda är de med att få träffa samma sjuksköterskor. Som dessutom är lätta att få tag på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida