Ledarskap

”Mitt ansvar var orimligt stort”

”Mitt ansvar var orimligt stort”
Nanaz Fassih anser att Vårdförbundet behöver agera för att uppdraget och arbetsbördan ska bli rimlig inom elevhälsan.

Nanaz Fassih var verksamhetschef med ansvar för 13 000 elevers hälsa, men saknade mandat att förändra. Nu har hon skrivit en motion och vill att Vårdförbundet kliver fram i frågan.?

6 mars 2018

Nyligen fick hon nog och sa upp sig. Nanaz Fassih anser att det är helt orimligt att verksamhetschefer för elevhälsans medicinska insatser kan ha patient­säkerhetsansvar för många tusen elever — utan att befogenheter att ändra på saker som bemanningen följer med. ?

Nu har hon skrivit en motion till Vårdförbundets kongress i maj där hon vill att förbundet arbetar för en ny nationell organisation för elevhälsans medicinska insatser, EMI. Hon vill också att förbundet kräver att de som är chefer för EMI:s personal ska vara medicinskt kunniga så att de kan bedöma skolsköterskors och skolläkares kompetens och arbetsinsats. ?

Det, anser hon, skulle höja kvaliteten och förbättra patientsäkerheten inom elevhälsan.?

— Vi verksamhetschefer i kommunerna är väldigt ensamma i vår roll och behöver stöd för att driva våra krav. Vårdförbundet skulle kunna spela en stor roll genom att kräva tydlighet från Socialstyrelsen, Skolverket och kommunerna. Jag har varit ansvarig för 13 000 elevers hälsa utan mandat att påverka arbetet inom elevhälsan.??

Nanaz Fassih ser behov av förändringar på flera plan. Hon saknar stöd i skollagen om fördelningen av personalresurser. Hon anser också att Socialstyrelsen och Skolverket i sin vägledning för elevhälsan borde kräva, i stället för att ”rekommendera”, specialistutbildning för skolsköterskor. Inte för att det är omöjligt att till exempel skriva tillväxtkurvor utan specialistutbildning. Men att lära sig analysera avvikelser av till exempel vikt, längd och hörsel — då krävs riktlinjer och stöd.?

— Det finns inte i dag. Elevhälsan är så underbemannad att det saknas personer som kan skola in oerfarna. Då är det min uppgift som verksamhetschef att säga nej om jag anser att eleverna inte ges säkra bedömningar, säger hon.

?Ofta ingår ansvaret för patientsäkerheten i verksamhetschefens uppdrag. I höstas fick Nanaz Fassih nog och sa ifrån: ”Jag kan inte ta ansvaret för jag har inte befogenhet att påverka varken kompetens, bemanning eller tjänstgöringsgrad”.

?Hon upplevde att hon tvingades välja — ”ta ansvaret eller lämna din tjänst”.??

Nanaz Fassihs uppfattning om elevhälsans brister och verksamhetschefens ensamhet bygger på hennes erfarenhet som verksamhetschef för EMI i Botkyrka kommun under ett och ett halvt år. Hon är medveten om att organisationen ser olika ut i olika kommuner, men verksamhetscheferna i Stockholms län har ett nätverk där de utbyter erfarenheter så hon vet att många tycker som hon.

?— Jag hoppas att Vårdförbundet kan göra något. Mandat att påverka måste följa på ledarskapet annars är det ett omöjligt uppdrag.

MOTION #88
Ledarskap inom Elevhälsans medicinska insatser

Nanaz Fassih

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida