”NPM — Bättre än sitt rykte”

”NPM — Bättre än sitt rykte”
"Det är inte negativt att hålla budget, det är nödvändigt." Illustration: Istockphoto

Kraven på att hålla budgeten är viktigare än patientens väl och ve, tycker klämda vårdchefer. ”Gnälligt”, invänder två kritiker som har läst en ny bok om chefernas etiska dilemman.?

I boken Vårdchefens etiska dilemman intervjuar forskaren Erica Falkenström vårdchefer som berättar om en känsla av att de ska klara allt och helst inte visa några brister. Chefer som ofta känner sig ensamma med väldigt svåra beslut.?

Erica Falkenström är fil dr i pedagogik och forskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score. Boken bygger på hennes avhandling om vårdchefens etiska kompetens som hon disputerade på för ett par år sedan. ?

I boken identifierar hon fyra konflikter som chefer kan hamna i: systemkonflikter, lojalitetskonflikter, maktkonflikter och prioriteringskonflikter. När förlaget Natur & Kultur bjöd in till en diskussionskväll handlade det framför allt om systemkonflikterna.?

I en systemkonflikt befinner sig managementlogiken i ena hörnan och professionsetiken i den andra. Cheferna berättar om hur de känner sig trängda mellan kraven på ekonomisk effektivitet och den professionella etiken. Och om kolleger som måste sluta om de inte håller budgeten.?

”Du borde ha lämnat gnället och i stället visat vad man kan åstadkomma”. Det tyckte de två kommentatorerna som bokförlaget bjudit in. Hans de Geer, historiker och företagsetiker, och Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, var överens om att den stora boven i sjukvården inte heter New public management, eller NPM.??

— Jag håller inte med om att NPM hotar det etiska tänkandet. Det är tvärtom bra för vården och har gjort stor nytta. Jag tror i stället att det är vårdens organisation som står i vägen för etiken. När professioner står mot varandra och bevakar sina revir — då blir det råddigt. Det är sådant som behöver förändras, sa Hans de Geer.?

Han fick medhåll av Eva Nilsson Bågenholm.?

— Det är så lätt att något blir en sanning. Som att det är NPM:s och ekonomins fel att chefen ställs inför dilemman. Man bör komma vidare och fråga sig hur en god organisation ska kunna skapas, och varför vårdens professioner har så svårt att samarbeta, sa hon.

??”Det är inte negativt att hålla budget — det är nödvändigt”, tyckte de två kommentatorerna. Erica Falkenström invände inte mot det, men konstaterade:?

— Problemet är när det ekonomiska tänkandet skuffar undan etiska principer. Jag mötte många chefer som kände vanmakt över att inte kunna föra in etiken i budgetprocessen. Det är en del av chefens etiska dilemma.

Synar konflikter

"Ekonomi handlar inte bara om pengar utan också om att tillvarata resurser. Vården är fast i ett tänkande där sjuksköterskors och andra professioners kompetens inte utnyttjas till fullo. Det är ett slöseri som leder till att det finns för lite utrymme att jobba med förbättringar. Det är också ett etiskt dilemma för cheferna."

Marianne Hiller, ledamot i Vårdförbundets styrelse, som har läst boken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida