Nu är det sjuksköterskorna som styr i primärvården

Bland verksamhetscheferna är läkarna i minoritet.

6 februari 2014

Enligt en undersökning som Dagens Samhälle gjort har antalet sjuksköterskor som är verksamhetschefer på landstingens vårdcentraler ökat betydligt sedan 2005.

Då var ungefär 40 procent av cheferna läkare och lika många var sjuksköterskor. I dag är två av tre verksamhetschefer sjuksköterskor, visar kartläggningen som bygger på svar från 17 landsting,

Anna- Lena Lundberg är distriktssköterska och verksamhetschef för hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik. Hon tycker att hennes yrkesbakgrund ger henne en bred förståelse för hela verksamheten.

Anledningen till det minskade antalet läkare på chefsposterna sägs vara att villkoren är för dåliga och att yrket och den kollegiala samvaron är viktigare än att leda en verksamhet.

Är det ett ett problem att antalet läkare på chefsposition minskar?

– Ja, slår Läkarförbundets vice ordförande, Heidi Stensmyren, fast i Dagens Samhälle.

Hon menar att läkare som chefer behövs för att andra läkare ska rekryteras till verksamheten.

Den åsikten delas inte av alla. Många ser det i stället som personaldirektören inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Annika Blomgren:

– Vi vill ha bra ledare. Om det är en sjuksköterska, doktor, sjukgymnast eller undersköterska är inte det primära, säger hon till tidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida