Nytänkande behövs om ledarskapet i vården

30 oktober 2008

De stora förändringar som vården och omvärlden genomgår kräver ett nytänkande kring hur vården ska ledas, anser Vårdförbundets styrelse. För det fordras, enligt förbundsstyrelsen, att fokus flyttas från hur vården är organiserad till de enskilda personerna, från sjukdom till hälsa och från slutenhet till öppenhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida