Ohälsa på jobbet? Experter kan stötta

Ohälsa på jobbet? Experter kan stötta
Ann-Sofie Karlsson. Foto Kristoffer Samuelsson

Stressade medarbetare eller hög omsättning på chefer? Nu finns ett resursteam som kan kallas in.

8 januari 2019

Resursteamet lanserades nyligen av Suntarbetsliv. Det är den organisation där arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, och ett antal fackförbund för offentliganställda har gemensamma utvecklingsarbeten. ?

Teamet består av åtta experter. De erbjuder ledningsgrupper hjälp med analyser av de resurser som finns och vad som behöver förbättras. ?

Det kan handla om hög arbetsbelastning, små påverkansmöjligheter eller dålig kommunikation i arbetsgruppen, berättar resursteamets verksamhetschef Ann-Sofie Karlsson. ?

— Arbetet sker tillsammans med arbetsplatsen och med fack och ledning. Vi tittar på vad organisationen behöver för att fungera bra — men vi går inte in på individnivå, säger hon. ?

Resursteamet arbetar med att stärka så kallade friskfaktorer. Enligt arbetslivsforskningen utmärks friska arbetsplatser av åtta sådana (se faktaruta).?

— Vi vill ha med hela ledningar i de insatser vi gör. Om en första linjens chef ser behov av stöd på sin arbetsplats är mitt råd att kontakta hr-funktionen och berätta att vi finns, säger Ann-Sofie Karlsson. ??

Under fyra år finansieras resursteamet av det parts­ägda försäkringsbolaget Afa Försäkring. Teamet är en del av uppdraget för att nå friskare arbetsplatser som regeringen 2016 gav till arbetsgivare och fackförbund inom välfärdssektorn.

De åtta friskfaktorerna:

  1. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
  2. Delaktighet och påverkansmöjligheter.
  3. Välutvecklad kommunikation och feedback.
  4. Välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen.
  5. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete för lång- och korttidsfrånvaro.
  6. Rättvis och transparent organisation.
  7. Kompetensutveckling under hela karriären och möjlighet att byta arbetsuppgifter.
  8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida