Ohälsa på jobbet? Experter kan stötta

Ohälsa på jobbet? Experter kan stötta
Ann-Sofie Karlsson. Foto Kristoffer Samuelsson

Stressade medarbetare eller hög omsättning på chefer? Nu finns ett resursteam som kan kallas in.

8 januari 2019

Resursteamet lanserades nyligen av Suntarbetsliv. Det är den organisation där arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, och ett antal fackförbund för offentliganställda har gemensamma utvecklingsarbeten. ?

Teamet består av åtta experter. De erbjuder ledningsgrupper hjälp med analyser av de resurser som finns och vad som behöver förbättras. ?

Det kan handla om hög arbetsbelastning, små påverkansmöjligheter eller dålig kommunikation i arbetsgruppen, berättar resursteamets verksamhetschef Ann-Sofie Karlsson. ?

— Arbetet sker tillsammans med arbetsplatsen och med fack och ledning. Vi tittar på vad organisationen behöver för att fungera bra — men vi går inte in på individnivå, säger hon. ?

Resursteamet arbetar med att stärka så kallade friskfaktorer. Enligt arbetslivsforskningen utmärks friska arbetsplatser av åtta sådana (se faktaruta).?

— Vi vill ha med hela ledningar i de insatser vi gör. Om en första linjens chef ser behov av stöd på sin arbetsplats är mitt råd att kontakta hr-funktionen och berätta att vi finns, säger Ann-Sofie Karlsson. ??

Under fyra år finansieras resursteamet av det parts­ägda försäkringsbolaget Afa Försäkring. Teamet är en del av uppdraget för att nå friskare arbetsplatser som regeringen 2016 gav till arbetsgivare och fackförbund inom välfärdssektorn.

De åtta friskfaktorerna:

  1. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
  2. Delaktighet och påverkansmöjligheter.
  3. Välutvecklad kommunikation och feedback.
  4. Välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen.
  5. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete för lång- och korttidsfrånvaro.
  6. Rättvis och transparent organisation.
  7. Kompetensutveckling under hela karriären och möjlighet att byta arbetsuppgifter.
  8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida