Områdescheferna inom Sundsvalls hemtjänst orkar inte mer

Områdescheferna inom Sundsvalls hemtjänst orkar inte mer
Avdelningsordföranden i Västernorrland, Maria Bäckman, kräver att Sundsvalls kommun gör något åt chefernas arbetsbörda. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundet i Västernorrland har anmält chefernas orimliga arbetssituation till Arbetsmiljöverket.

Sedan sommaren har Vårdförbundet i Västernorrland försökt få Sundsvalls kommun att förstå att områdescheferna inom hemtjänsten har en orimlig arbetssituation. Trots otaliga mejl och diskussioner har ingenting har hänt och nu har huvudskyddsombudet skickat in en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

I somras genomförde Kommunhälsan i Sundsvall en arbetsmiljökartläggning där chefernas svar resulterade i många varnande orange staplar. I dag lär staplarna vara illröda, enligt Vårdförbundets ordförande i Västernorrland, Maria Bäckman.

Törs inte ta ledigt

– Våra medlemmar, som är områdeschefer i hemtjänsten, jobbar över för mycket, går till jobbet fast de är sjuka och törs inte ta ledigt för att det drabbar kolleger. Vi kan inte låta det här fortsätta.

Situationen förvärrades under sommaren när kommunen införde ett redovisningssystem som innebär att cheferna måste lägga ner mycket tid på att fylla i komplicerade formulär som ska lämnas in en gång i månaden. Det är inte den enda administration som upptar chefernas arbetsdagar.

– Mycket av deras tid går till att ringa in vikarier för att lösa bemanningen – åtminstone för några timmar framåt. De tvingas göra fel saker och hinner inte med att finnas där för medarbetarna eller för att utveckla verksamheten, säger Maria Bäckman.

För många underställda

Flera av områdescheferna har 50-60 underställda – bara det en orimlig situation. Maria Bäckman berättar att de börjar se sjukskrivningar på grund av för tung arbetsbörda och att flera redan har slutat.

Socialdirektören i Sundsvalls kommun säger i ett pressmeddelande att han håller med Vårdförbundet om att områdeschefernas arbetssituation har varit väldigt besvärlig under en tid. Han beklagar också att kommunen inte har lyckats lösa problemen.

– Vi jobbar på flera plan och försöker göra det i dialog mellan alla parter, säger socialdirektören Torbjörn Stark.

Maria Bäckman på Vårdförbundet hoppas att det stämmer.

– Nu måste kommunen verkligen visa hur de tänker lösa det här, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida