Östergötland satsar på fyra chefssjuksköterskor

Östergötland satsar på fyra chefssjuksköterskor
Nya chefssjuksköterskan Mita Danielsson har tidigare forskat om patientsäkerhet.

Regionen inför ny roll för att förbättra patientsäkerheten.

13 februari 2015

Fyra erfarna sjuksköterskor tar plats bland chefsläkarna inom Region Östergötland. Deras uppgift blir att utveckla patientsäkerheten genom att lyfta fram omvårdnaden.

Befattningen chefssjuksköterska finns i flera andra landsting och regioner, men är ny i Östergötland.

– Jag vill synas i verksamheterna, och initiera frågor och analyser kring patientsäkerhet. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter inom omvårdnad och patientsäkerhet, säger Mita Danielsson, som tidigare varit verksamhetsutvecklare på Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten och även har forskat i ämnet patientsäkerhet.

Chefssjuksköterskorna och chefsläkarna ska lägga fram olika förbättringsförslag och ta del av Lex Maria-processen. Målet är att de ska minska vårdskadorna, som vårdrelaterade infektioner och trycksår.

Chefssjuksköterskorna ska vara en resurs för hela regionen, både sjukhusvården och primärvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida