Personcentrerat ledarskap i praktiken

Personcentrerat ledarskap i praktiken
Linda Carlsson och Birgitta Reenbom berättade om personcentrerat ledarskap på Vårdförbundets seminarium på Kvalitetsmässan. De lovordade båda Vårdförbundets ledarprogram där de utvecklat sina projekt. Foto: Helena Mirsch

Vad innebär det att leda personcentrerat? Det diskuterades på Kvalitetsmässan i Göteborg.

21 januari 2020

— Ett personcentrerat förhållningssätt handlar om att göra eleverna delaktiga och ge dem tilltro till sin egen förmåga.

Det berättade Birgitta Reenbom under Vårdförbundets seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg i höstas. Hon är verksamhetschef för den medicinska elevhälsan i Halmstads kommun och har själv utbildat sig i personcentrerat ledarskap genom Vårdförbundets ledarskapsprogram. Nu för hon ut arbetssättet till skolsköterskorna som hon är chef för.

Skolsköterskorna har tillsammans gått studiecirkeln Att ändra perspektiv som handlar om personcentrerad vård och diskuterat hur de kan tillämpa det i sitt arbete på skolorna. De har också tagit fram en dokumentationsmall för elevens berättelse.

— Våra skolsköterskor tycker att det har blivit ett helt annat sätt att arbeta när vi utgår från elevens berättelse i stället för enbart vår egen bedömning, sade Birgitta Reenbom.

Även Linda Carlsson, som är verksamhetschef för äldreboendet Trädgårdarna i Örebro och nyligen vann Vårdförbundspriset, talade om personcentrerat ledarskap och rekrytering. När de skulle anställa personal till det nystartade boendet efterlyste de ett personcentrerat förhållningssätt redan i platsannonserna. De skrev att det handlade om teamarbete där partnerskapet med hyresgästerna var en viktig del. 60 tjänster annonserades ut. De fick 400 sökande.

— Att få vara så nära sin person som möjligt även i sin yrkesroll är viktigt, sade Linda Carlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida