Program för att göra rätt

Evidensbasering ger svar på vad som är den bästa vården, omsorgen eller undervisningen. På universitetet i Göteborg går det att läsa ett masterprogram i evidensbasering. Det börjar i september 2014 och senaste ansökningsdag är den 15 april. ? Läs mer: www.flov.gu.se/utbildning/avancerad-niva/masterprogram-i-evidensbasering? ?

5 februari 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida