Psykisk ohälsa kan förebyggas

Psykisk ohälsa kan förebyggas
Rickard Bracken. Foto: Kjell Persson

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, men chefer saknar både kunskap och rutiner om hur de kan stötta medarbetare som mår psykiskt dåligt. ?

När den nationella kampanjen Hjärnkoll lät undersöka hur mycket chefer vet om psykisk ohälsa i arbetslivet visade det sig att sju av tio inte vet hur vanligt det är.

— Psykisk ohälsa är många gånger relaterad till arbetslivet och många kan må mycket bättre om chefen ser, förstår och agerar, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Kartläggningen omfattar 388 chefer och har utförts av Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser. Den visar bland annat att över hälften av cheferna tror att tio procent riskerar att utveckla psykisk ohälsa, när det i verkligheten drabbar var fjärde person någon gång under livet.

94 procent anser att det är viktigt att personalansvariga chefer har kunskap om hur de ska agera för att ge bästa möjliga stöd till medarbetare som mår psykiskt dåligt. Nästan hälften saknar tillräcklig kunskap för att ge det stödet. 88 procent av cheferna tycker det är viktigt att det finns rutiner för rätt stöd på arbetsplatsen, men hälften saknar sådana rutiner.

71 procent svarar att de är villiga att anställa en person som har erfarenhet av psykisk ohälsa. 35 procent anser att organisationer tar en stor risk om de anställer personer med psykisk ohälsa om det innebär att de möter kunder eller har en offentlig roll i organisationen.

Läs mer:

www.hjarnkoll.se/chefshandledning 

Så förebygger du ohälsan:

  • Förankra en värdegrund där det är tydligt att mobbning och trakasserier inte accepteras.
  • Gör medarbetare delaktiga i beslutsprocesser.
  • Se till att medarbetare har rätt kvalifikationer för och kontroll över sina arbetsuppgifter.
  • Var öppen för flexibla arbetstider.
  • Upparbeta riktlinjer för hur signaler på psykisk ohälsa ska fångas upp.

Källa: Hjärnkoll

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida