Rädsla för chefen får sjuka att gå till jobbet

30 april 2013

Anställda med en dålig relation till sin chef avbryter långtidssjukskrivningar tidigare än andra. Men inte för att de tillfrisknar fortare, utan för att de är rädda att förlora sitt jobb. Det gäller särskilt inom kontors-, service- och omsorgsyrken. Även chefer har hög sjuknärvaro, men de upplever ingen press på att börja arbeta innan de är friska vid en lång sjukskrivning.

Läs mer: www.arbetsmiljoforskning.se/kerstin-ekberg

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida