Rast krävs för att orka

Minst 30 minuters rast säger arbetstidslagen, men många hinner varken vila eller äta. Ett rastuppror i Sundsvall får stöd av chefen Maud Sjöö.

Maud Sjöö, enhetschef för den geriatriska rehabiliteringen på Sundsvalls sjukhus är bekymrad. ?

— Det har blivit allt svårare för personalen att hinna med sina arbetsuppgifter. Stressen har ökat markant och jag märker hur de börjar bli slitna. ??

I början av maj startar Vårdförbundet, tillsammans med sjuksköterskor på sjukhusen i Västernorrland, en Ta rast-kampanj för att förmå medlemmarna att ta ut hela sin rast, oavsett hur mycket de har att göra. Maud Sjöö stödjer kampanjen. ?

— Att personalen får sina pauser och raster är helt nödvändigt både ur arbetsmiljösynpunkt och för att kunna bedriva en patientsäker vård.?

Men det finns en konflikt mellan personalens rättigheter och behov, och en verksamhet som är svår att planera. ?

— Vi kan aldrig stänga helt för lunch, eftersom många av våra patienter behöver hjälp vid sina måltider. Vid personalbrist är det svårt att få ihop det. Det som fungerar på papperet behöver inte fungera i verkligheten. ??

Maud Sjöö önskar att hon hade större inflytande över personalens möjlig­heter att ta rast.?

— Det jag kan göra är att sända signaler att jag stödjer dem att ta rast och korta pauser. Det behövs med tanke på att arbetet framför datorn har ökat betydligt, och därmed risken för belastningsskador. Pauserna har också stor betydelse för samarbetet i arbetslaget. Små stunder av gemensam reflexion existerar knappt längre. ?

En del enheter har lagt in mål­tids­uppehåll, i stället för rast. Mycket för att det innebär att man är tillgänglig. ?

— Måltidsuppehåll är inte fri tid och det är viktigt att man får ha det en kort stund under sin arbetsdag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida