Rehab mest för ”värdefulla”

Rehab mest för ”värdefulla”
När det gäller medarbetare som anses utbytbara är arbetsgivarens mål att den sjukskrivne ska omplaceras eller sluta helt och hållet. Foto: Istockphoto

Arbetsgivare erbjuder oftast bara anpassade arbetsuppgifter till vissa utvalda. Trots ?att det leder till kortare sjukskrivning.

5 januari 2016

Arbetslinjen och snabb återgång till arbetslivet är regeringens högsta prioritet. Men arbets­givare glöms bort och har själva ett selektivt intresse av att delta i diskussioner om rehabilitering.?

— Trots att forskningen visar att arbetsgivarnas roll för snabb återgång till arbetslivet är avgörande så är det framför allt försäkringskassans, arbetsförmedlingens och sjukvårdens roll och ansvar som lyfts fram i debatten, säger Ida Seing, forskare på institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

??Ida Seing har i sin doktorsavhandling undersökt förutsättningarna för anställda att komma tillbaka till arbetslivet efter en lång sjukskrivning. Hon har analyserat inspelade möten med den sjukskrivne och representanter för försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivarna. Hon har också intervjuat sjukskrivna och deras närmaste chef på 18 arbetsplatser, däribland i äldreomsorgen.?

I Sverige har försäkringskassan det ekonomiska ansvaret efter två veckors sjukskrivning, och myndigheten driver målet ”snabb återgång”. ?

— Det kan jämföras med Nederländerna där arbetsgivarna har betalningsansvar i upp till två år, och en mer aktiv roll i rehabiliteringsprocessen.?

När svenska arbetsgivare satsar på rehabilitering är det framför allt på medarbetare som anses värdefulla.??

— I studierna blir det tydligt att arbetsgivare har olika strategier för olika medarbetare. Om man vill ha tillbaka en person utmärks processen av tillit mellan chef och medarbetare. Chefen beskriver personen som värdefull, med en unik kompetens och svår att byta ut, säger Ida Seing.

?I de fallen anstränger sig cheferna för att anpassa arbetsuppgifterna så att medarbetaren kan komma tillbaka. I andra fall — när det gäller medarbetare som anses utbytbara — är målet i stället att den sjukskrivne ska omplaceras eller sluta helt och hållet.?

Processen var också helt annorlunda. Medarbetare upplevde den som svår och tvingande och att arbetsgivaren inte ansträngde sig tillräckligt för att anpassa arbetsuppgifterna så att en återgång blev möjlig.??

Trots att sjukskrivningar blir kortare om arbetsgivare anpassar arbetsuppgifterna efter medarbetares förmåga ser inte verkligheten ut så.?

— En förklaring kan vara det ?höga tempot och de höga kraven ?i dagens arbetsliv. Medarbetarna måste ?kunna prestera på topp om det ska fungera.

Fakta

Rehabiliteringskedjan infördes 2008 och finns numera med i socialförsäkringsbalken. Den är en plan för återgång i arbetet där arbetsförmågan bedöms efter tre månader, sex månader och ett år.

Läs om avhandlingen här 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida