Så ska Vårdförbundet få tillbaka chefer och ledare

Så ska Vårdförbundet få tillbaka chefer och ledare
Cheferna i vården är i stort behov av stöd när det gäller de egna villkoren, anser Marianne Hiller, ledamot i Vårdförbundets styrelse. Foto: Ulf Huett

Kongressens beslut om en handlingsplan för chefer och ledare har lett till att Vårdförbundets chefsmedlemmar får en egen organisation.

13 februari 2015

Vårdförbundet tappar chefsmedlemmar och vill vända utvecklingen. Det är en anledning till att kongressen 2014 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan som gör medlemsvärdet tydligt för chefer och ledare.

Ett resultat av handlingsplanen är beslutet om en chefsorganisation.

”Man måste känna att Vårdförbundet kan och förstår chefsrollen”. Det var en synpunkt som kom fram när förbundet genomförde en undersökning bland chefsmedlemmarna. Svaren visade också att cheferna framför allt önskar sig coachning och stöd från ombudsmän med särskilt ansvar för dem.

Svårt träffa samma person

– Många chefer tycker det är svårt att träffa en förtroendevald för att diskutera något som rör deras eget medlemskap, och sedan träffa samma person i rollen som arbetsgivare, säger Merja Nyholm, handläggare med ansvar för ledarskapsfrågor.

Den chefsorganisation som nu är på väg att ta form är ett komplement till de lokala kontaktpersoner med kompetens i chefs- och ledarskapsfrågor som redan finns. Förbundsstyrelseledamoten Marianne Hiller ser beslutet som ett vägval för Vårdförbundet.

– Chefer leder både verksamheter och medarbetare och med sitt krävande uppdrag har de ett stort behov av stöd både när det gäller egen lön, anställningsvillkor och inte minst arbetsmiljö – som vi vet är pressande. Det är viktigt att medlemsvärdet blir tydligt även för dem, säger hon.

Egen grafisk profil

Chefsmedlemmar finns med i arbetet med att utforma den nya organisationen. En egen grafisk profil har tagits fram och en app för digital kommunikation ska skapas. Som en av flera medlemsaktiviteter under våren anordnar förbundet också kollegiala mötesplatser, den första med temat ”Vårdchefens etiska dilemma.” En särskild telefonlinje, Vårdförbundet Direkt Chef, öppnade redan under våren 2014.

Målet är att utformningen av chefsorganisationen ska vara klar i november 2015.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida