Samarbetar för bättre hälsa

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner och landsting ska samarbeta i ett projekt kallat KUR-projektet: Kunskapsutveckling om rehabilitering av personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Tanken är att stärka medarbetarnas kunskaper om psykisk ohälsa för att målgruppen ska få ökade möjligheter till arbete, studier eller annan sysselsättning. Projek-tet är ett regerings-uppdrag under 2014 och 2015. ? Läs mer: www.forsakringskassan.se/kur?

3 september 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida