Samarbete. Styrka att vara två om prestigen läggs på hyllan

Delat ledarskap kan vara ett sätt att lätta på chefsbördan. När det fungerar blir cheferna tryggare och starkare.

Marianne Döös, forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet, har tillsammans med kolleger intervjuat chefer om hur det är att dela på ledarskapet, och medarbetare om hur det är att bli ledd av två chefer.

Tre kriterier måste vara uppfyllda för att det ska lyckas:

  • En gemensam värdegrund. Ledarparet måste inte tycka lika i alla frågor men de måste vara överens om hur man förhåller sig till människor, och om målet med verksamheten.
  • Ett tillräckligt mått av prestigelöshet. Den som bara vill putsa på sina egen stjärna och har ett stort behov av egen bekräftelse får svårt att dela på ledarskapet.
  • Fullständigt förtroende för varandra.

— När vi har intervjuat ledarpar ser vi att de tre kriterierna alltid finns med, och när det haltar beror det alltid på att någon av de tre inte fungerar, säger Marianne Döös.

Ett lyckosamt delat ledarskap kräver inte att cheferna liknar varandra i allt. Snarare tvärtom, säger Marianne Döös. Det betonas ofta i forskningen att olikhet är en gynnsam faktor som skapar energi i ledarskapet.?

— I ett tryggt ledarskap kan chefer på samma hierarkiska nivå ha invändningar mot varandra även inför medarbetarna. Det är då prestigelösheten blir tydlig. Det är nödvändigt att cheferna håller samman i en grundläggande mening, och — förstås — att de inte baktalar varandra. Vi har sett exempel på arbetsplatser där medarbetarna försöker att slå in en kil mellan cheferna.

Sådant kan lyckas om chef­erna inte har en gemensam värdegrund.

Delat ledarskap kan vara en lösning för att organisationen ställer krav som inte en chef kan uppfylla. Men inte sällan är det ett önskemål från cheferna själva. Det kan vara för att de vill utveckla kvalitet eller lönsamhet, vara mer tillgängliga, skapa en mer hållbar situation för sig själva eller helt enkelt för att arbetet ska bli roligare.

Utvärderingar har visat att medarbetarna för det mesta har positiva erfarenheter av delat ledarskap. Chefer som är ett fungerande team skapar ett utvecklingsklimat som gör det roligt att arbeta. Medarbetarna gynnas också av att cheferna är tryggare, modigare och starkare.

— Det här är ingen lösning för chefer som inte fungerar. Det går till exempel inte att sätta ihop två dåliga chefer och få en bra. För att delat ledarskap ska bli bra krävs kvalitet från början, säger Marianne Döös.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida