Se kritikern som en tillgång

Att utöva påtryckningar mot kritiker är förbjudet, men ett samtal om brister kan ses som ett kvalitetssäkrings­arbete.

En chef inom hem­sjukvården i Nyköping försöker ta reda på vem som har lämnat uppgifter till en journalist om att influensavaccin och urinprov förvarades i personalens kylskåp. Chefer inom psykiatrin på Skaraborgs sjukhus frågar personalen vilka som ligger bakom en insändare i lokalpressen om förhållandena på arbetsplatsen.??

Trots att meddelarfrihet och meddelarskydd är grundlagsskyddade rättigheter händer det att chefer försöker hindra anställda att tala om missförhållanden. Sophie Thörne, arbetsrättschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, tror att det beror på okunskap.?

Man trampar snett utan onda avsikter. Kanske på grund av stress. Om det är stormigt på arbetsplatsen och trycket från medierna är starkt kan det vara lätt hänt att oförsiktigt fråga: ”Vem har sagt det här?”?

Sophie Thörne uppmanar chefer att fånga upp kritik i stället för att ifrågasätta den. När kritik framförs öppnas möjligheter att få reda på om det finns brister som bör åtgärdas.??

— En chef får inte utöva påtryckningar på den som har framfört kritik, men kan kalla till samtal för att få veta mer. Det kan ses som en del av ett kvalitetssäkringsarbete, säger hon.?

Men syftet med samtalet måste vara så tydligt att medarbetaren inte upplever det som ett hot eller ett straff. Om Justitiekanslern, JK, får ett sådant ärende på sitt bord är det medarbetarens upplevelse som avgör bedömningen.??

Rätten att uttala sig till medier har ett starkt skydd i svensk lagstiftning. Vad händer med chefer som kritiserar kritikerna? ?

— Brott mot efterforskningsförbudet och mot repressalieförbudet, som är en förstärkning av meddelarfriheten, är straffsanktionerat. Att ingripa mot anställda för att de har använt sig av meddelarfriheten kan leda till åtal. Men jag kan inte komma på att något fall har lett till fällande dom, säger Sophie Thörne.

JK:S SYN PÅ SAKEN:
I Nyköpingsfallet kunde inte JK styrka att chefen brutit mot lagen, men skriver: ”för de anställda kan chefens kritik av kritikern få till följd att de i fortsättningen avstår från att vända sig till medierna av rädsla för att dra på sig ledningens missnöje.”

Ärendet med cheferna på Skaraborgs sjukhus är inte avgjort ännu. Men JK har beslutat att fortsätta sin utredning.

Lästips: Yttrandefrihet och lojalitet3:e upplagan. SKL Kommentus AB, 2013

Stärkt skydd

Regeringens utredning, Stärkt skydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, lade fram sitt förslag i slutet av förra året. Ännu en utredning – om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm – pågår och ska vara klar i maj.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida