ledarskap

Sjuksköterska kan bli Årets chef

Sjuksköterska kan bli Årets chef
– Jag känner mig så hedrad bara över att ha blivit nominerad. Att jag nu är en av finalisterna är fantastiskt, men oväntat, säger Maria Wiksten Ericsson. Foto: Karina Ljungdahl.

Tillsammans med en vd för Coop och en koncernchef för Synsam är specialistsjuksköterskan Maria Wiksten Ericsson nominerad till det prestigefyllda priset Årets chef för sitt ledarskap på kirurgkliniken inom NU-sjukvården.

12 februari 2020

Det var över 200 nominerade från början – nu återstår bara tre finalister. På chefgalan i mars avslöjas om det är Maria Wiksten Ericsson som föräras titeln. Sedan elva år är hon verksamhetschef för kirurgkliniken inom NU-sjukvården med verksamhet på sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla.

– För mig är nomineringen ett kvitto på att mitt sätt att arbeta som chef fungerar och uppskattas, samtidigt som det är ett ovanligt ledarskap. På landets kirurgkliniker finns det få kvinnliga verksamhetschefer med bakgrund som specialistsjuksköterska, säger hon.

Har vänt en negativ spiral

Bakom nomineringen ligger flera års arbete med verksamhetsutveckling, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling och förändringar som har lett fram till att en negativ spiral kunnat vändas. Att kirurgkliniken i dag är självförsörjande när det gäller personal och klarar sig utan extern bemanning är ingen slump.

– Vi har jobbat med vårt varumärke och vår identitet. Vi ville att alla skulle känna till vad vi står för och på så sätt locka nya sjuksköterskor att jobba hos oss. Men det handlar också om att behålla dem vi rekryterar, så vi har arbetat mycket med introduktionsprogram, handledning, bredvidgång och mentorskap, berättar Maria Wiksten Ericsson.

Ta tillvara medarbetarnas idéer

Att få de nya att känna tillhörighet har varit en del, men lika viktigt har det varit att ta tillvara idéer, engagemang och kunskapen hos de erfarna.

– Vi har arbetat med både medarbetarnas personliga utveckling och utvecklingen av den kirurgiska vården. Jag tror jättemycket på att patienterna måste bli mer delaktiga och vi har grundinställningen att patienten är den viktigaste medlemmen i teamet, säger Maria Wiksten Ericsson.

För att få det tänket att slå igenom har alla avdelningschefer utbildats i personcentrerad vård, arbetsgrupper och studiecirklar har ökat medvetenheten om vad det innebär och klinikdagar har ägnats åt att diskutera hur personcentrerad vård ska kunna tillämpas.

Inte rädd att pröva nya vägar

Att Maria Wiksten Ericsson ville bli chef visste hon tidigt. 1996 blev hon färdig sjuksköterska, tre år senare var hon specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och året efter blev hon avdelningschef på kirurgen för att sedan ta över som verksamhetschef 2009.

– Jag förstod nog ganska snart att jag ville skapa bättre vård genom att få andra att jobba bättre. Jag gillar de utmaningar som finns och som aldrig tar slut, vare sig det gäller sköterskebrist eller knappa resurser.

Maria Wiksten Ericsson är inte rädd för att pröva nya vägar.

– Inom vården jobbar vi ofta på samma sätt, med samma bemanning och i samma roller som vi alltid har gjort. Jag tror verkligen att vi kan göra väldigt mycket mer bara genom att pröva nya vägar och organisera oss på ett nytt sätt. Vi arbetar med olika utvecklingsprojekt, till exempel har vi tagit in apotekare i vårt team och därigenom höjt kvaliteten när det gäller läkemedel.

Vad är din styrka som chef?

– Jag tror att jag är tillgänglig, lätt att nå och bra på att lyssna. Det är enkelt att komma in till mig när som helst och jag rör mig mycket ute på avdelningarna. Jag försöker stötta första linjens chefer och ser oss som ett team. Jag tror mycket på att man ska hjälpas åt och då måste även vi chefer hjälpas åt.

Får saker gjorda

Christian Sandberg, som är förtroendevald för Vårdförbundet och huvudskyddsombud inom NU-sjukvården, är glad över Maria Wiksten Ericssons nominering. Arbetsmiljön inom kirurgkliniken har tidigare varit ansträngd och 2016 gjorde Vårdförbundet en framställan till arbetsgivaren med krav på förbättringar.

– Vi fick bra gehör och det gjordes sedan många åtgärder som ledde till att arbetsmiljön blev bättre och man kunde börja rekrytera. Jag upplever att Maria Wiksten Ericsson lyssnar, tar hand om förslag från medarbetarna och får saker gjorda. Hon försöker så långt det är möjligt att ta tag i problem snabbt och det tycker jag som skyddsombud är bra, säger Christian Sandberg.

Priset Årets chef

  • Delas ut av tidningen Chef vid Chefgalan den 11 mars. Prisets syfte är att lyfta fram och belöna goda exempel bland Sveriges chefer och sprida deras budskap om det goda ledarskapet.
  • Juryns motivering i valet av Maria Wiksten Ericsson som en av de tre finalisterna: En chef som skapar hopp i en bransch som så väl behöver det. Har visat upp enastående förmåga i en ledarsituation där det skulle vara lätt att uppträda som offer. Med knappa resurser och förutsättningar, men med stor envishet, har hon uträttat något unikt utifrån tanken att skapa bästa möjliga vård för varje krona. Ser individernas unika styrkor och bygger teamet med hjälp av dem. Hos henne står medarbetarna i kö för att få jobba. Och hos henne ses medarbetarna som superhjältar.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida