Sjuksköterskor ersätts för chefens sextrakasserier

Två av Vårdförbundets medlemmar i Växjö har fått 30 000 kronor var i skadestånd från landstinget som kompensation för sexuella trakasserier.

– Jag är nöjd, konstaterar Annika Kindenäs, ombudsman på Vårdförbundet som har förhandlat för de två sjuksköterskornas räkning.

Sjuksköterskorna gjorde en anmälan för sextrakasserier till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Den ena av dem hade fått sms och den andre e-post både på sin jobbmejl och sin privata mejl med trakasserande innehåll från chefen.

Hade det handlat om en medarbetares agerande mot en annan skulle det ha räckt med att arbetsgivaren utredde och åtgärdade. Men det gör det inte då det gäller en chefs agerande mot sina underställda.

– Vi fick en förfrågan från DO om vi tänkte driva ärendet, de driver bara om facket avstår, säger Annika Kindenäs.

Eftersom chefen agerade som arbetsgivarens ställföreträdare gjorde hon en förhandlingsframställan till landstinget.

– I för handlingen konstaterade vi att båda sjuksköterskorna skulle ersättas med 30 000 kronor var för de olägenheter som de varit utsatta för, berättar Annika Kindenäs.

Chefen, som också det är medlem i Vårdförbundet, stängdes först av från sin arbetsplats och varslades sedan om avsked. En annan av Vårdförbundets ombudsmän förhandlade för hans räkning. Den slutade med att chefen valde att säga upp sig själv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida