Sjuksköterskors ledarskap i fokus för ny professor i Borås

Sjuksköterskors ledarskap i fokus för ny professor i Borås
Lotta Dellve tillträder som professor vid Borås högskola den 6 oktober 2011.
Foto: Andreas Tallborn

Lotta Dellve blir ny professor vid Borås högskola. Uppgiften blir att utveckla ämnet ledarskap och organisation i forskningen, sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningen för sjuksköterskor.

På torsdag den 6 oktober tillträder Lotta Dellve som professor vid Borås högskola. Hon har redan tidigare i sin forskning haft vårdens ledarskap och organisation i fokus –  under sin tid som forskargruppsledare vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

I Borås ska hon utveckla den vårdvetenskapliga forskningen samt sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningarna för sjuksköterskor – just när det gäller ledarskap och organisation.

Gästprofessor på KTH

Under de närmaste tre åren är Lotta Dellve också gästprofessor på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Där ska hon leda ett forskningsprojekt om utvecklingsprocesser inom sjukvården och betydelsen av hur dessa organiseras.

Ny lektor

Högskolan i Borås har förstärkt forskning och utbildning ytterligare genom att även anställa en lektor i ämnet, Agneta Kullén Engström, som tidigare har arbetat på Skaraborgs sjukhus med strategiska personal- och utbildningsfrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida