Sjukt många underställda

5 oktober 2016

När chefer har? ansvar för färre medarbetare minskar sjuktalen. Fackförbundet Vision har låtit undersöka chefers arbetsvillkor inom 15 branscher. Chefer inom vård, omsorg och sociala tjänster har ansvar för i genomsnitt 30 medarbetare. Chefer inom byggverksamhet har ansvar för 14 och chefer inom information och kommunikation för 7 medarbetare. Enligt rapporten skapar ansvar för stora personalgrupper missnöjdhet i arbetsgruppen, stress och överbelastning – vilket ökar risken för ohälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida