SKL: Omvårdnaden behövs i ledningarna

1 december 2010

Det behövs en bred kunskap i sjukhusens ledningsgrupper och det innebär att även omvårdnadskompetensen bör finnas representerad där. Det anser Michael Bergström, handläggare på sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Sjukvårdens uppdrag är att erbjuda god vård på lika villkor – och vård omfattar medicin, omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik.?

— Vården är en mångprofessionell organisation där alla olika perspektiv måste lyftas fram. Fast jag är samtidigt rädd för stuprörstänkande. I en ledningsgrupp måste man företräda hela verksamheten — inte sin egen profession, säger han.

Michael Bergström anser att det behövs en tvärprofessionell syn på hur målen ska uppnås. Det behövs också för att kunna utvärdera om målen verkligen har uppnåtts. En förutsättning för en sådan utvärdering är att ledningen har kontakt med dem som utför arbetet.?

— Att tala om vikten av att lyssna ”neråt i organisationen” tycker jag står för ett felaktigt synsätt. Framgångsrika ledare pratar om ”de anställda uppe på golvet” och frågar sig hur de på bästa sätt ska stötta dem som utför arbetet. De förstår också att insikt om vad som sker i verksamheten är nödvändigt för att kunna stötta, säger Michael Bergström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida