Ledarskap

”Skyll inte på andra”

”Skyll inte på andra”
Christine Lindqvist.

Chefers brist på kunskap om arbetsmiljöarbete tas upp i en motion till Vårdförbundets kommande kongress i maj.

Christine Lindkvist, tidigare huvudskyddsombud på Akademiska sjukhuset, har varit med och skrivit motionen.

?— Skillnaderna mellan hur det är och hur det är tänkt att vara är gigantiska. Ändå skyller första linjens chefer på att det saknas personal, att det inte finns några pengar — eller att arbetsmiljön inte alls är så dålig. Men de som träffar personalen på golvet vet hur det är. Cheferna måste begära pengar uppifrån, eller ge tillbaka delegeringen för arbetsmiljö­ansvaret.

??Christine Lindkvist hävdar att chefer på olika nivåer skyller på varandra och att politikerna blundar för problemen. Första linjens chefer måste ges mandat, budget, kunskap och stöd, till exempel för att besluta om rätt bemanning. ?

För ett enskilt skydds­ombud är det tufft att driva arbetsmiljöfrågorna, påpekar Christine Lindkvist, och motionärerna hoppas på påtryckningar från Vårdförbundet.

?— Vi behöver bli säkrare på vad vi har rätt att kräva och chefer måste göras uppmärksamma på vikten av att genomföra och dokumentera kontinuerliga skyddsronder. Om arbetsmiljöarbetet tas på allvar blir belöningen personal som stannar.

MOTION #57

Påverka arbetsgivaren att ta initiativ och praktiskt utföra det arbetsmiljö­arbete som behövs
Christine Lindkvist, Johan Bäckander, Monica Alic m fl

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida