Standard kan ge hjälpdär magkänslan går bet

Standard kan ge hjälpdär magkänslan går bet
Tanken med ISO-standarden är att ge rekryteraren en ny verktygslåda. Arkivbild: Istockphoto

Många förlitar sig på sin egen känsla, trots allt större krav på rekrytering. Men det finns hjälp att ta till. Det är i alla fall ambitionen med en ny standard.

Under hösten har en ISO-standard tagits fram för att ge stöd till den som är inne i en rekryteringsprocess, ofta en svår uppgift. Ändå tror inte Anders Sjöberg, ordförande i den kommitté som har tagit fram standarden, att den blir någon kioskvältare.?

— Det finns ett enormt motstånd. Folk tror på sina egna metoder. Jag har dock mött starka konsulter som har sagt att de inte hade en aning om hur illa det var, det de håller på med.?

Särskilt stort tror Anders Sjöberg att motståndet är bland chefsrekryterare.

— Där är mest att göra, där finns magkänsla-köret.??

Kraven på att allt ska vara transparent, strukturerat och objektivt gör att det blir mer att tänka på. Den skärpta diskrimineringslagen, som bara är ett par år, sätter än hårdare press. Många har utarbetat egna system för hur det ska gå till, medan andra saknar systematik. ISO-standarden är tänkt att ge rekryterare en ny verktygslåda. ?

Att följa en standard är förstås ingen garant i sig för att det ska bli ett rättvist och objektivt beslut, men fördelen är att det finns ett underlag att gå tillbaka till. Hur kriterierna ska se ut avgör man själv.?

— Du kan säga att du går till 50 procent på utbildning, 20 procent på personligheten och resten på magkänsla. Det är ok, för det blir transparent, förklarar Anders Sjöberg. ??

Tanken med standarden är att rekry­teringen ska bli så strukturerad att alla bedömda får likvärdig behandling. I metodvalet är det då viktigt att tänka på att modellen ska vara evidensbaserad.?

HR-strategen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är positiv till att använda standarden.?

—Har den kommit nu? Vi vill gärna följa den, säger Katarina von Homeyer.?

När en ny chef rekryterades i våras kontaktade de Anders Sjöberg för att stämma av om de var på väg åt rätt håll. Tidigare har avdelningarna på sjukhuset rekryterat på olika sätt, men numera ska alla sköta det på ett likvärdigt sätt. ?

— Vi har egna mallar och checklistor så att alla har samma material. Då koncentrerar man sig på det man vill få ut av rekryteringen och låter sig inte charmas, säger Katarina von Homeyer. ?

Hon vill ändå se om det finns förbättringsområden och ser därför en nytta med standarden.??

Även på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har man nyligen infört en liknande process för alla rekryteringar, där krav på att göra behovsanalys och kravspecifikation ingår. Utformningen av hur den särskilda chefsrekryteringsprocessen ska gå till pågår. Marianne Mihaic, HR-specialist på Karolinska, kände inte till den nya ISO-standarden, men kommer att beställa den.?

På landstings- och regionnivå i Stockholm och Göteborg är tvekan större. ?

— Min bild är att standarden är applicerbar på privata företag. Och vi har en väl genomarbetad process, säger Eva Lundh, HR-strateg i Västra Götalandsregionen.?

De har i stället tänkt ingå i arbetet med en standard på hela HR-området, där rekrytering ingår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida