Start för chefslinje

I april startar Vårdförbundet Direkt chef. Under ett par år har Vård-förbundet drivit ett projekt för att locka fler chefer och för att öka medlemsvärdet för chefer som redan är med. En undersökning har visat att önskemålet är målgruppsanpassat stöd och en organisation som riktar sig enbart till just chefer. Ett resultat av projektet är telefonlinjen där personalvetare, jurister och före detta förtroendevalda svarar på frågor från chefer. Vårdförbundet hoppas att samtalen ska ge insyn i medlemsbehoven för att kunna utveckla både chefslinjen och medlemserbjudanden.

2 april 2014

?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida