Stöd från chefen
kan förkorta sjukskrivning

Ett otillåtande arbetsklimat ökar risken för att anställda ska hålla känslor och tankar för sig själva. Sjukskrivningar kan förlängas och rehabiliteringar försvåras om den sjukskrivne inte får stöd i att uttrycka sina behov. Stödet från andra, inte minst från chefen, är avgörande för att långtidssjukskrivna med utmattningssyndrom ska kunna komma tillbaka till arbetet, enligt en ny doktorsavhandling från institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Avhandlingen heter: Psykosociala arbetsfaktorer och burnout — en studie av en arbetande allmän population och patienter vid en stressrehabiliteringsklinik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida