Stöd ger färre sjukskrivningar

Färre sjukskrivningsdagar och ökad livskvalitet blev resultatet av en metod där den sjukskrivna regelbundet får träffa en stödperson. Det är rehabilitering med fokus på resurser och på vad den sjukskrivna kan klara av. Besök på arbetsplatsen, träffar med chefen och en handlingsplan med tydliga mål ingår. Metoden, som heter The Strengths model, har prövats i en studie där 50 sjukskrivna ingår. Majoriteten är kvinnor som arbetar inom vård, omsorg eller service. Projektet har titeln Att ta tillvara förmåga trots begränsning.?

4 juni 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida