Stolta chefer i fokus

Chefer inom kvinnodominerad verksamhet har fler underställda, sämre administrativt stöd och lägre löner än chefer inom mansdominerad verksamhet. Om det, och om glädjen i att forma sina chefsroller handlar Klara Regnös avhandling: Det osynliggjorda ledarskapet. Mer om hennes forskning finns att läsa i antologin Genus­yrsel och normuppror. ? Beställ boken:?Medlemmar kan beställa boken gratis på Vårdförbundets hemsida: www.vardforbundet.se/medlem/medlemsbutiken 

4 december 2013
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida