Stor satsning på kvinnors ledarskap

30 maj 2008

Nu lanserar Uppsala universitet ett särskilt kraftpaket för att fler kvinnor ska få ledningsuppdrag och professorstitel. Paketet har arbetats fram av universitetets ledning i samråd med en jämställdhetskommitté. Kraftpaketet innebär bland annat kompenserande forskningsstöd till kvinnor som åtar sig viss typ av ledningsuppdrag, skräddarsydd ledarutbildning samt ekonomiskt stöd till kvinnor i aktiv meriteringsfas för att befordran till professor ska gå fortare. www.uu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida