Stressas av otydliga krav

8 januari 2019

Nära tre av tio har haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Sjuksköterskor och annan vård- och omsorgspersonal hör till de mest utsatta, många lider av trötthet och sömnstörningar. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket där 12 000 personer mellan 16-74 år har intervjuats. Bland yrken med höga emotionella krav är stressrelaterade symtom vanligast. ?
Läs rapporten:
?https://tinyurl.com/kravstress?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida